skip to Main Content

Hieronder kunt u een actueel overzicht downloaden van de codewijzigingsvoorstellen van NEDU (en Netbeheer Nederland gezamenlijk). Via dit overzicht haalt u voor ieder dossier de bijbehorende formele stukken op.

Klik op de button daaronder voor de nu geldende Informatiecode. Deze is bijgewerkt met de codewijzigingsvoorstellen die bij ACM zijn ingediend en nog in procedure zijn. Ook kunnen er wijzigingsbesluiten in staan die nog niet in werking zijn getreden.