skip to Main Content

Op deze pagina staan de verbruiksprofielen zoals deze zijn vastgesteld door het Platform Verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen zijn gebaseerd op eerdere verbruiken (gemeten in meetcampagnes bij consumenten of afgeleid van allocatiedata) en zijn primair bedoeld voor het schatten van de verbruiken in het allocatieproces en het verdelen van de verbruiken in het reconciliatieproces.