Binnen Europa is Nederland uniek met haar constructieve wijze waarop alle stakeholders (leveranciers, programmaverantwoordelijken, netbeheerders, meetverantwoordelijken, brancheverenigingen, belangenorganisaties, klein- en grootverbruikklanten, in nauwe samenwerking met de ACM en het Ministerie van Economische zaken) na een zorgvuldige afweging tot gedragen oplossingen komen. Alle marktrollen (landelijke en regionale netbeheerders, leveranciers, programma- en meetverantwoordelijken) zijn verantwoordelijk voor een goede inrichting van de marktwerking en hebben een groot belang bij een optimale marktfacilitering. De netbeheerders zijn, als onderdeel van hun wettelijke taken, verantwoordelijk voor de facilitering van de marktprocessen.

Goed functionerende marktprocessen zijn een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerend, geliberaliseerd marktmodel. Een uniforme procesafhandeling vanuit het gereguleerde domein is hier een belangrijk onderdeel van. Doel van de marktfacilitering is om een platform te bieden dat:

  • een level playing field creëert voor alle marktpartijen om in het commerciële domein met elkaar te concurreren en te innoveren,
  • toetredingsbarrières voor nieuwe aanbieders voorkomt.

Voor een optimale werking van de markt is het onder andere van belang dat de marktfacilitering uniform en transparant werkt. Dit wordt op de meest overtuigende manier bereikt door de markt vanuit een centraal punt te faciliteren.