skip to Main Content

Inpassen van decentrale opwekking

De energiesector is in transitie, van een systeem waarin centrale opwek dominant was, naar een systeem waarin de opwek met zonnepanelen en windmolens een steeds grotere rol krijgt.

Om dit systeem ook in de toekomst goed te laten functioneren zijn aanpassingen van het administratieve systeem en de gegevensuitwisseling noodzakelijk. NEDU biedt de marktpartijen het platform om deze wijzigingen op een gecontroleerde manier uit te werken en sectorbreed in te voeren.

Eenduidige registratie van aansluitingen en verbruiken

Alle administratieve gegevens van aansluitingen van het elektriciteit- en gasnet worden op een eenduidige wijze geregistreerd in het Aansluitingenregister. Onderdeel hiervan is het registreren van de leverancier, de programma- en meetverantwoordelijke die commercieel verantwoordelijk zijn op de aansluiting. Hiermee is de basis gelegd voor het faciliteren van de switch- en verhuisprocessen.

Het is belangrijk voor het goed werken van de energiemarkt dat (gevalideerde) meterstanden beschikbaar zijn voor marktpartijen die een klantmandaat hebben. Op basis van deze eenduidige meterstanden (en daarmee verbruiken) worden de klant- en marktprocessen afgewikkeld.

De slimme meter geeft inzicht

Op 1 januari 2012 is de uitrol van de slimme meter van start gegaan met de bedoeling dat eind 2020 elk Nederlands huishouden een slimme meter heeft. Met de slimme meter worden de meterstanden op afstand gelezen.

Daarnaast geeft de slimme meter meer inzicht in verbruik, kosten en opbrengsten en daarmee de mogelijkheid om energie te besparen. Ver voor het begin van de uitrol faciliteerde NEDU een overlegplatform waarin betrokken marktpartijen nadachten over de beschikbare informatie uit de slimme meter. Zo zijn hierover werkbare sectorafspraken gemaakt, passend binnen wet- en regelgeving. Bij het maken van deze gezamenlijke afspraken worden biedt NEDU ook overige dienstaanbieders de mogelijkheid om mee te denken.

De uitrol van de slimme meter is noodzakelijk om energienetten slim te laten functioneren. Daarnaast biedt de slimme meter de mogelijkheid om klanten veel sneller feedback te geven op hun verbruiksgedrag. Ook kan de slimme meter worden gebruikt om de levering en teruglevering beter af te stemmen. Momenteel werkt NEDU aan toekomstige marktafspraken, waarbij de data uit de slimme meter in het inkoopproces zo optimaal mogelijk wordt gebruikt.