Hier vindt u de vastgestelde sectordocumentatie rondom het Leveranciersmodel en de mutatie- en meetprocessen. In deze documenten vindt u de marktafspraken en detailprocesbeschrijvingen van het nieuwe marktmodel.

Leveranciersmodel

MPM Leveranciersmodel V10.0 DPM Facturering en Afdracht V9.0 DPM Communicatie gereguleerde periodieke RNB-kosten V9.0 DPM Beheer LV en NB-register V8.0

Mutatie- en meetprocessen

MPM Mutatie en meetprocessen V10.0 DPM Mutatie en meetprocessen KV V10.0 DPM Mutatie en meetprocessen GV V8.0 DPM Mutatie en meetprocessen Gegevensuitwisseling V11.0 DPM Leveringszekerheid v 3.0 DPM P4 v6.0

Vragen over de marktafspraken en procesbeschrijvingen kunt u stellen op: servicedesk