Op 3 juni 2014 is het Marktmodel Wholesale Gas aangepast aan de Europese Netwerkcodes. Hier vindt u de vastgestelde sectordocumentatie. In deze documenten vindt u de marktafspraken en detailprocesbeschrijvingen voor het balanceringsregime gas zoals die geldig zijn vanaf juni 2014:

DPM Information Exchange V3.04 DPM Market and allocation V3.01 DPM Programme 3.01 DPM Within Day Balancing Action Doc v3.1 DPM Become and Terminate PV UK V3.02 MPM Market Model Whole Sale Gas V4.1 DPM Peak Supply V11

Documenten die betrekking hebben op het huidige Marktmodel Wholesale Gas zoals actuele issues worden beschikbaar gesteld via het NEDU Portaal.