skip to Main Content

 

NEDU wordt MFFBAS

Per 1 april 2022 houdt NEDU op te bestaan. Vanaf die datum is MFFBAS actief. Het Marktfaciliteringsforum (MFF) is een onafhankelijke bemiddelaar voor uitwisseling van energiedata. Binnen het MFF maken partijen afspraken rond systeem- en datadeelprocessen. Anders dan bij NEDU kunnen partijen buiten de huidige marktrollen zich aansluiten. In opdracht van het MFF implementeert en monitort het Beheerder Afspraken Stelsel (BAS) de gemaakte afspraken.

Lees meer op de website van MFFBAS en sluit je aan.

Wie was NEDU?

 

NEDU was tot 1 april 2022 het verbindend platform van de Nederlandse energiesector. Alle marktpartijen in de energiesector waren hier per marktrol vertegenwoordigd. De verschillende marktrollen werkten hierin samen om innovatie en procesverbetering in de onderlinge processen te realiseren. Vanuit NEDU deden marktrollen wijzigingsvoorstellen voor aanpassing op de regelgeving (informatiecode) inzake de manier waarop deze partijen gegevens uitwisselen.

Vervolgens organiseerde NEDU sectorreleases waarin de marktpartijen deze procesverbeteringen zowel centraal als in hun eigen systemen implementeerden. Binnen NEDU maakten de marktpartijen samen heldere en constructieve afspraken over de vrije marktfacilitering. Deze afspraken werden gedocumenteerd, zodat de leden efficiënt en effectief konden opereren in de markt.

Per 1 april 2022 is NEDU overgegaan in een geheel nieuwe organisatie: MFFBAS.