skip to Main Content

In het zomerreces van de ALV NEDU heeft de SR NEDU 2 Requests for Change (RFC’s) goedgekeurd. Het gaat om RFC208.1a ‘Aanscherping voor Raadplegen TMR in pre-mutatiefase’ en om RFC 209.2 ‘Antwoord Bericht Melden Contract’. De nummering van de laatste RFC klopt echter niet.

RFC 209.2 had het nummer RFC 210.1 moeten krijgen. Het nummer van een RFC refereert namelijk aan het bijbehorende issue: IC210 ‘Aanlevering contracten CER ten behoeve van Fase 3 opvragingen v1.0’.

Nieuwe nummering RFC
De Sectorplanningscommissie (SPC) heeft besloten de RFC 209.2 te ‘klonen’. Op mijnNEDU is daarom ook de volgende RFC te vinden: RFC210.1 ‘Antwoord Bericht Melden Contract’. Door het klonen hoeven de marktrollen die alleen met issue IC210 te maken hebben de RFC niet te missen.

Wat houden de RFC’s in?

  • RFC208.1a gaat over ‘Aanscherpen voor Raadplegen TMR in pre-mutatiefase’. Met deze RFC is geregeld dat de impact voor leveranciers geminimaliseerd wordt die het raadplegen in de pre-mutatiefase als toekomstig leverancier niet gaan gebruiken. Het voorkomt ongewenste intelligentie in bestaande onderdelen van oplossingen bij leveranciers als dit niet gewenst is.
  • RFC209.2/RFC210.1 regelt dat huidige berichtdefinities voor het beantwoorden voor ‘Melden contract’ in lijn zijn met de specificatie van het antwoordbericht zijnde alleen een afwijzing zoals gedocumenteerd in ‘DPM Contract Einde register versie 4.0’ paragraaf 3.2.2. Binnen de berichtspecificatie was het niet mogelijk om een antwoord zonder functionele informatie te retourneren.
Terug naar overig nieuws