skip to Main Content

Op de extra ALV NEDU van woensdag 13 oktober werden ook documenten voor Tranche 2 van Allocatie 2.0 vastgesteld. Het gaat onder meer om 2 Requests for Change (RFC’s).RFC 273.1 ‘LV-variant als alternatief voor wervingscampagne’
Onderdeel van Tranche 2 is IC273 ‘Noodzakelijke tussenoplossing profielallocatie’. Het issue omschrijft de noodzaak voor een representatieve steekproef van aansluitingen met voldoende geografische spreiding over Nederland en voldoende spreiding over de verschillende profielcategorieën. Besloten is om een wervingscampagne uit te voeren om deze representatieve steekproef te verkrijgen. Tot voor het zomerreces zou dit worden uitgevoerd met een zogenoemde meetcampagne met als back-up de ‘ODA-variant’. Het programma Allocatie 2.0 heeft ingezien dat er nog een beter en efficiënter scenario mogelijk is, namelijk de ‘leveranciervariant’ (LV-variant). Met de vaststelling van de RFC 273.1 en de procesbeschrijvingen als bijlage is deze LV-variant het voorkeurscenario.

RFC 273.2 ‘Dynamische profielen’
Door voortschrijdend inzicht over de fallbackscenario’s en de ProfielFractieFixatieMomenten is er een tweede RFC op issue IC273: RFC273.2 ‘Dynamische profielen’. Deze inzichten hebben betrekking op de bijlage ‘B1 – Resultaten B1 voor DA’ en specifiek op de onderwerpen fallbackscenario’s en ProfielFractieFixatieMomenten:

  • Fall-backscenario’s
    De RFC zorgt voor complexiteitsreductie en correcties van de in de bijlage ‘B1 – Resultaten B1 voor DA’ beschreven onmogelijke en onwenselijke fallbackscenario’s. Die scenario’s zouden leiden tot onjuiste profielwaarden tussen 21.00 en 23.00 uur, omdat er geen rekening is gehouden met de verschillende schakeltijden (avond/nacht) tussen categorieën en netgebieden. De RFC leidt tot een nieuwe set van eenvoudige fallbackscenario’s om tot correcte resultaten te komen en om geen categorieën met verschillende schakeltijden bij elkaar op te tellen.
  • ProfielFractieFixatieMomenten
    Het beschreven fixatieproces in de bijlage ‘B1 – Resultaten B1 voor DA’ is niet juist geformuleerd en daarom is er een nieuw proces voor het fixeren van de profielfracties uitgeschreven. Bovendien is het nu verwoorde proces niet alleen bruikbaar voor de initieel uitgewerkte nieuwe meetcampagne gebaseerd op mandaten. Het is ook bruikbaar voor de parallel lopende leveranciersvariant voor het aanleveren van data (volgens RFC IC273.1). De RFC resulteert in een nieuwe set van afspraken voor het zo snel en zo betrouwbaar mogelijk fixeren van de dynamische profielfracties.

RFC IC273.2 heeft ook een bijlage: ‘Resultaten B1’. In dit document zijn de voorgestelde wijzigingen uit de RFC verwerkt.

Beide RFC’s kun je vinden op mijnNEDU: ‘Release’, ‘Tranche 2 A2.0’, ‘RFC’s’.

Nieuwe versie IC273
De beide RFC’s hebben geleid tot een nieuwe versie van issue IC273 ‘Noodzakelijke tussenoplossing profielallocatie’. Deze kun je eveneens vinden op mijnNEDU: ‘Release’, ‘Tranche 2 A2.0’, ‘Issues Tranche 2’.

Terug naar overig nieuws