skip to Main Content

In het voorjaar is een nieuwe release gepland, de Voorjaarsrelease 2017 (VR2017). De go-live-datum is op 12 april 2017. Het is belangrijk om je snel en goed voor te bereiden op deze release. Mis daarom de voorlichting op dinsdag 20 december niet!

In de VR2017 zitten de volgende issues:

  • IC193 ‘Beëindigen toestemming ODA bij wijziging contractant’;
  • IC194 ‘Ontbrekende intervalwaarden P4’;
  • IC201 ‘Implementatie transportcategorie 1x10A (invoering conform IC192)’.

Belangrijk voor alle marktpartijen
De issues IC193 en IC194 zijn van invloed op de marktrollen regionale netbeheerder en leverancier. Het is ook van invloed op de ODA’s. Het issue IC201 raakt alle marktrollen. Of kwalificatie nodig is voor de issues, wordt nog overwogen.

Voorlichting op 20 december
Wat houdt de voorjaarsrelease voor jou in? NEDU organiseert op dinsdag 20 december samen met EDSN een voorlichting om jou goed voor te bereiden. We gaan in op de planning, de inhoud en impact van de 3 issues. Daarnaast informeren we je over het testen en de go live.

Tijd en locatie
De inloop is om 9.00 uur bij Regardz in Amersfoort. Om 12.00 uur is een afsluitende lunch met broodjes.

Mis de voorlichting niet en meld je aan
De tijdslijnen in dit project zijn kort. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk aan te haken. Je kunt je alvast aanmelden via projecten@edsn.nl. Iedereen die is opgegeven als projectmanager voor de Voorjaarsrelease 2017 ontvangt later ook een uitnodiging.

Terug naar overig nieuws