skip to Main Content

Door de ALV NEDU is de Request for Change (RFC) 2021.8 ‘Aanvullende richtlijnen Webservice Guide MMC Hub’ vastgesteld. De richtlijnen hebben betrekking op het berichtenverkeer via de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub van TenneT en gelden alleen voor de pull-functionaliteit.In scope van deze RFC zijn alleen de marktrollen die gebruikmaken van de pull-functionaliteit. Het gaat grofweg om de helft van de balance responsible parties (BRP’s) en alle meetverantwoordelijken. De RFC heeft geen impact op de push-functionaliteit van de hub.

Aanvullende richtlijnen:
1. Pull-frequentie
Niet vaker dan 2 x per minuut pollen voor het opvragen van de lijst (LIST) van berichten die klaar staan in de MMC Hub.
2. Wijze van ophalen van de berichten (GET). 2 mogelijkheden:

  • De lijst van berichten sequentieel ophalen.
    • Let wel: iedereen mag met het eigen IT-systeem zo snel mogelijk en direct achter elkaar ‘GETten’ richting de MMC Hub, zonder pauzes.
  • De lijst van berichten parallel ophalen.
    • Let wel: Er mogen maximaal 2 parallelle GET-verzoeken tegelijkertijd worden gedaan.
Terug naar overig nieuws