skip to Main Content

Vanwege een storing in een van de datacenters is de ACT-omgeving tijdelijk onbeschikbaar. In overleg met de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) bekijkt de Kopgroep wanneer zij de eigen testen kan afronden. We verwachten geen andere planning van de Gebruikersacceptatietest (GAT).

Momenteel test de Kopgroep de software van de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018) op de ACT-omgeving van EDSN. Naast deze geplande testen hebben veel andere partijen buiten de Kopgroep gebruikgemaakt van de ACT om alvast te testen. Conform het vastgestelde ‘GAT Testplan SR2017’ kan EDSN hen slechts beperkte support bieden.

Storing datacenter
Sinds donderdag 14 december kon er niet meer getest worden op de ACT-omgeving. De oorzaak was een brandmelding in Datacenter 1 van een van de IT-leveranciers. Brand was er gelukkig niet, maar er traden wel automatisch brandvertragende middelen in werking. Door deze middelen zijn hardwareverstoringen opgetreden.

Productie succesvol uitgeweken
Door het voorval moesten we uitwijken naar Datacenter 2. Hier vanuit leveren we de services op productie, gewoon zoals afgesproken. De hardware in Datacenter 1 is inmiddels vervangen. Alles is er op gericht om dit datacenter weer zo snel mogelijk te kunnen gebruiken als uitwijklocatie.

Datacenter na kerst operationeel
Alleen voor de productieomgevingen bestaan afspraken over een uitwijkprocedure. Voor de resterende omgevingen en werkzaamheden zijn die er niet. Vandaar dat die pas weer kunnen worden hervat als Datacenter 1 weer operationeel is. Dat zal niet eerder zijn dan tussen kerst en oud en nieuw. We laten je de definitieve datum zo snel mogelijk weten.

Geen verandering GAT-planning
In overleg met Kopgroep en de SR NEDU bekijken we hoe we de lopende Kopgroeptesten verder afronden. We verwachten geen impact op de planning van de GAT. Die zal op 8 januari van start gaan.

Terug naar overig nieuws