skip to Main Content

Op donderdag 1 juli is het TF-signaal voor tariefschakeling administratief uitgefaseerd (zie issue IC240 ‘Landelijke gelijktijdige uitfasering TF-signaal’). Op vrijdag 23 juli is de transitiefase succesvol beëindigd.Fase 1-3: aanpassingen in C-AR en berekenen standen
Per donderdag 1 juli is de profielcategorie van 559.078 kleinverbruikaansluitingen (KV) met een conventionele meter en meerdere telwerken aangepast van E1B/E1C en E2B naar respectievelijk E1A en E2A. De standaardjaarvolumes afname en invoeding (SJA en SJI) van deze aansluitingen zijn gesommeerd op SJA/SJI Normaal. De SJA/SJI Laag heeft waarde ‘0’ gekregen. Vervolgens zijn meterstanden per 1 juli berekend (met uitzondering van aansluitingen met een ‘open’ event; zie IC240 Uitfasering TF).

In de laatste stap is bij het berekenen van het verbruik in een aantal situaties de overloop van het telwerk (‘het door de nulstand gaan’) niet meegenomen waardoor in meetdataberichten negatieve verbruiken stonden met extreme waarden. Deze fout is gecorrigeerd en de berichten met correct berekende verbruiken zijn woensdag 14 juli uitgestuurd. Bovendien zijn er correcties uitgevoerd bij aansluitingen waarbij een telwerkfactor van toepassing is. Ook daarvoor zijn op woensdag 14 juli nieuwe meetdataberichten verzonden.

Ook zijn voor 692.111 aansluitingen nog niet gevulde SJA- en SJI-velden in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) gevuld met de waarde ‘0’ (zoals beschreven in IC241 ‘Standaard jaarvolume invoeding en afname (SJI en SJA)’).

Fase 4: berekening meterstanden
In de vierde en laatste fase van de transitie die tot gisteren heeft gelopen zijn de nog ontbrekende meterstanden per 1 juli 2021 naar aanleiding van eventstanden berekend (zie IC240 Uitfasering TF) en uitgestuurd. Hiermee komt vandaag een einde aan de transitieperiode.

Meer informatie
Met het aflopen van de transitieperiode eindigt de berichtgeving over het uitfaseren van TF-signaal via deze nieuwsbrief. Meer informatie over het uitfaseren van het TF-signaal is te vinden op mijnNEDU

Let op: heb je na het lezen van deze informatie vragen? Of zijn er issues in productie die mogelijk met de TF-transitie te maken hebben? Stuur je vragen dan aan servicedesk@edsn.nl. Wij danken je voor je bijdrage aan deze transitie.

Terug naar overig nieuws