skip to Main Content

Het licht staat op groen. We hebben een go om te starten met de uitvoering van de go live van de sectorrelease op 25 november en de aanpassing voor standaardjaarverbruik (SJV) op 23 december. Op 18 november heeft de ALV NEDU in een extra vergadering het akkoord gegeven.

De ALV NEDU volgde het advies van de Stuurgroep Release (SR NEDU). Die baseerde haar advies op 5 onderdelen:

 • een positief SAT-vrijgaveadvies (voor de Systeemacceptatietest);
 • een positief FAT-vrijgaveadvies (voor de Functionele Acceptatietest);
 • een positief GAT-vrijgaveadvies voor de Gebruikersacceptatietest);
 • een positief vrijgaveadvies inbeheername;
 • een positief resultaat van de Market Readiness van (minimaal) 66% gewogen marktaandeel.

De acceptatiecriteria voor de go-live zijn behaald.

Officieel besluit
De ALV NEDU besluit het advies van de SR NEDU over te nemen om te starten met de uitvoering van de go-live sectorrelease op 25 november 2016, inclusief de SJV-aanpassing op 23 december en stelt de go vast.

De ALV NEDU heeft formeel de volgende go/no go-momenten overgedragen aan de SR NEDU:

Go/no go sectorrelease

 • De SR NEDU neemt een go/no go-besluit op 25 november om 13.00 uur voor de start van de go-live-periode.
 • Als marktpartij moet je je berichten op 25 november vóór 20.00 uur ’s avonds ophalen bij het portaal marktpartijen vanwege de conversie van de sectorrelease.
 • Op 26 november om 17.00 uur neemt de SR NEDU opnieuw een go/no go-besluit voor het einde van de go-live-periode en daarmee voor het weer vrijgeven van de systemen.

Go/no go SJV

 • Op 19 december neemt de SR NEDU een go/no go-besluit om te starten met de go-live-periode van de SJV-aanpassing.
 • Bij een go volgt op 23 december om 13.00 uur een go/no go-besluit van de SR NEDU om te starten met de conversie.
 • Op 26 december om 7.00 uur is er een go/no go-besluit voor het einde van de go-live-periode en daarmee voor het weer vrijgeven van de systemen.
Terug naar overig nieuws