skip to Main Content

De ALV NEDU heeft een Go gegeven voor de livegang van de Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4). Op 13 juni gaven de ALV NEDU-leden akkoord om te starten met de uitvoering van migratiemoment 1 (op 19 juni) en 2 (op 3 juli).

 

De ALV NEDU volgde het advies van de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU). Die baseerde haar advies op:

  • een positief vrijgaveadvies voor de Functionele Acceptatietest (FAT);
  • een positief vrijgaveadvies voor de Gebruikersacceptatietest (GAT);
  • een positief vrijgaveadvies voor de inbeheername;
  • een positief resultaat van de Market Readiness van 100% voor de landelijk netbeheerder gas en (minimaal) 66% voor overige marktrollen, gebaseerd op gewogen marktaandeel.

De acceptatiecriteria voor de go live zijn behaald. Dat geldt ook in ruime mate voor het criterium rond het gewogen marktaandeel.

Planning
Bij een happy flow is dit de planning van de migratieperiode:

Migratiemoment 1

  • De SR NEDU neemt op maandag 18 juni het besluit om te starten met de migratie op basis van de connectietestresultaten van GTS.
  • De deployment start dinsdag 19 juni om 7.00 uur. Je kunt geen peer-to-peer-berichten meer sturen naar of ontvangen van Gasunie Transport Services (GTS).
  • Vanaf dinsdag 19 juni om 12.00 uur verloopt de uitwisseling van berichten met GTS via de centrale hub Nexus.

Migratiemoment 2

  • De SR NEDU neemt op maandag 2 juli het besluit om te starten met de migratie.
  • De deployment start dinsdag 3 juli om 7.00 uur. Je kunt geen peer-to-peer-berichten meer sturen naar of ontvangen van regionale netbeheerders.
  • Vanaf dinsdag 3 juli om 12.00 uur verloopt de uitwisseling van berichten tussen alle partijen via Nexus.

Vragen?
Tijdens de deployment kun je vragen stellen via transitie@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws