skip to Main Content

De ALV NEDU heeft een Go gegeven om te starten met de uitvoering van de go live van de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018). Op 14 maart 2018 werd in een extra vergadering het akkoord gegeven.

De ALV NEDU volgde het advies van de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU). Die baseerde haar advies op de volgende onderdelen:

  • een positief vrijgaveadvies voor de Functionele Acceptatietest (FAT)
  • een positief vrijgaveadvies voor de Gebruikersacceptatietest (GAT)
  • een positief vrijgaveadvies voor de inbeheername
  • een positief resultaat van de Market Readiness van (minimaal) 66% gewogen marktaandeel

De acceptatiecriteria voor de go live zijn behaald. Voor de kwalificatie is ook het percentage van meer dan 66% absoluut per marktrol ruimschoots behaald.

Officieel besluit
Het officiële besluit van de ALV NEDU luidt:
‘De ALV NEDU besluit het advies van de SR NEDU over te nemen om te starten met de uitvoering van de go live van de SR2017/VR2018 op 24 maart 2017 en stelt de Go vast.’

Go/No Go sectorrelease
De ALV NEDU heeft formeel de volgende Go/No Go-momenten overgedragen aan de SR NEDU:

  • De SR NEDU neemt een Go/No Go-besluit op vrijdag 23 maart om 10.00 uur voor de start van de go live-periode.
  • Op zaterdag 24 maart om 13.00 uur neemt de SR NEDU opnieuw een Go/No Go-besluit voor het einde van de go live-periode en daarmee voor het weer vrijgeven van de systemen.
Terug naar overig nieuws