skip to Main Content

Op 11 november heeft de ALV NEDU groen licht gegeven voor de voorbereiding op de livegang van de Sectorrelease 2020 (SR2020). Dit betekent dat issues IC218, IC223, IC224, IC237 en IC241 op 21 november 2020 om 20.00 uur live gaan, als alles goed gaat (bij een happy flow). IC 246 is al in april dit jaar live gegaan.De ALV NEDU stelde vast dat de acceptatiecriteria voor de livegang van de SR2020 zijn behaald. Het gaat om de criteria voor het afronden van de Functionele Acceptatietest, van de Gebruikersacceptatietest, de market readiness van ten minste 66% gewogen marktaandeel en de inbeheername van het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) en het programma Centralisatie Allocatie Reconciliatie en Meetdata (C-ARM).

Later functioneel live
De ALV NEDU heeft op 3 november besloten dat een deel van de functionaliteit van IC241 en IC224 uiterlijk pas functioneel live gaat als het ontwerpbesluit in lijn is met het codewijzigingsvoorstel van NEDU. De verwachting is dat het ontwerpbesluit vrijdag 20 november wordt gepubliceerd. Dan heeft NEDU nog enige tijd nodig om te controleren of hetgeen gepubliceerd is in lijn is met wat is gebouwd.

Technisch live
Op 21 november gaat alleen technisch live:

  • IC241: De SJI in het C-AR vullen.
  • IC224: Fysieke Capaciteit GV (m.u.v. Artikel 1 lid 2 en 3 en G2C) in het C-AR vullen.

Planning deployment
Op de ALV NEDU van 3 november kwamen ook de tijden voor de deployment vast te staan bij een happy flow:

  • Op vrijdag 20 november om 10.00 uur geeft de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) het startsignaal voor de deployment.
  • De deployment start om 20.00 uur dezelfde dag.
  • Het C-AR sluit vroeger dan eerder is gecommuniceerd, namelijk op zaterdag 21 november om 4.00 uur ’s nachts (4 AM).
  • De SR NEDU geeft zaterdag om 16.00 uur de Go voor de go live.
  • Na de Go van de SR NEDU start de connectiviteit. Die duurt 4 uur.
  • Na de Go gaan de systemen om 20.00 uur open (en niet zoals voorheen om 17.00 uur).

Scenario’s unhappy flow
Bij een unhappy flow kunnen de systemen ook pas 4 uur open na de Go van de SR NEDU. De ALV NEDU heeft een notitie vastgesteld met diverse scenario’s bij een unhappy flow. Alles is te vinden op mijnNEDU, onder Sectorrelease 2020 in de map Go Live & Transitie.

Terug naar overig nieuws