skip to Main Content

In de ALV NEDU van 8 november is verschillende documentatie vastgesteld van de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018). De documenten vind je op mijnNEDU.

De ALV NEDU stelde een aantal transitieproducten vast, namelijk het Sectortransitieplan en de entry- en exitcriteria van de transitie voor de SR2017/VR2018. Deze documenten staan op mijnNEDU. Voor het testen is het Gebruikersacceptatietestplan (GAT-testplan) vastgesteld. Lees dit plan goed door voordat de GAT-weken beginnen op 8 januari 2018. Ook dit plan kun je vinden op mijnNEDU.

Request for Change
De ALV NEDU stelde ook de RFC186.1 ‘Scopeuitbreiding SR2017/VR2018 met RFC186.1’ vast. Deze Request for Change (RFC) zorgt ervoor dat programmaverantwoordelijken een stambericht krijgen van de precieze mutatie bij kruisende processen. Hierdoor kunnen zij zich op de juiste gegevens baseren. Dit vermindert de kans op extra onbalans.

Nieuwe documenten ALV NEDU van 13 december
In de komende ALV NEDU van 13 december zal ook de gewijzigde berichtdefinitie MeteringPointExtract en de servicebeschrijving SD030 worden aangeboden. Ook het document Fallbackplan Transitie wordt aangeboden.

Terug naar overig nieuws