skip to Main Content

Issue IC263 ‘24 maanden dagstanden’ gaat niet live in het weekend van 20 november. Dat heeft de ALV NEDU op 29 september vastgesteld. Daarnaast zijn andere belangrijke documenten vastgesteld voor de Najaarsrelease 2021 (NR2021).Uitstel go live IC263
De ALV NEDU stelde op 8 september het document ‘Advies Implementatiestrategie NR2021’ vast. Het advies was om de issues in scope van de NR2021 als ‘big bang’ op 20 november live te brengen. Inmiddels is dit implementatiescenario deels achterhaald. Dit komt doordat de software voor het abonnementendeel van IC263 niet tijdig gerealiseerd is.

In de Request for Change (RFC) 263.2 ‘Uitstel go live IC263’ wordt geheel IC263 uit het go live-weekend gehaald. Het issue blijft wel binnen scope van NR2021 en zal alsnog live gebracht worden op 27 november 2021. De ALV NEDU heeft de RFC op 29 september vastgesteld. Voor het live brengen van IC263 komt een apart implementatieplan. Het plan is op 1 oktober 2021 ontvangen door de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) en gaat 13 oktober naar de extra ALV NEDU.

Transitieproducten
De ALV NEDU stelde 29 september verder de volgende transitiedocumenten vast: de procesafspraken, de entry- en exitcriteria voor de transitie en de communicatie- en commandostructuur.

Kwalificatieplan
Om op de centrale systemen van de netbeheerders data te mogen uitwisselen moeten partijen zich kwalificeren. Het hoe en wat staat beschreven in het Kwalificatieplan NR2021. Het Kwalificatieplan is aangeboden aan de ALV NEDU ter informatie en staat op mijnNEDU: ‘Release’, ‘NajaarsRelease 2021’, ‘Testen en Transitie’.

Alle door de ALV NEDU vastgestelde of ter informatie ingebrachte documenten vind je op mijnNEDU: ‘Release’, ‘NajaarsRelease 2021’.

Servicebeschrijvingen
De volgende servicebeschrijvingen met relatie tot issue IC259 ‘Registratie MV op S-AP (MLOEA)’ zijn de ALV NEDU gepasseerd:

  • Servicebeschrijving ‘MV-beëindiging’ v8.0
  • Servicebeschrijving ‘MV-switch’ v8.0

Extra ALV NEDU op 13 oktober
Er is een extra ALV NEDU op 13 oktober. Voor de NR2021 zullen er stukken ter vaststelling worden aangeboden. Het gaat om:

  • Implementatieplan IC263
  • FAT-vrijgaveadvies voor reguliere scope NR2021

Na de ALV NEDU van 13 oktober volgt een nieuwe nieuwsbrief.

Terug naar overig nieuws