skip to Main Content

Met de livegang van de Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4) verandert het berichtenverkeer voor wholesale gas. Marktpartijen sturen vanaf 3 juli niet langer onderling berichten. Daarmee verdwijnt ook het AS2-adresboek.

 

Voor het wholesale-gasberichtenverkeer hoef je na migratiemoment 2 (op 3 juli) slechts 1 adres te gebruiken: dat van de centrale hub Nexus. Omdat de peer-to-peer-berichtenverkeer verdwijnt, is het AS2-adresboek niet langer nodig.

Connectiegegevens doorgeven
Het is belangrijk om wijzigingen van de eigen technische connectiegegevens tijdig door te geven aan EDSN Operations. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe IP-adressen, certificaten en URL’s. Overige technische wijzigingen rond het wholesale-gasberichtenverkeer kun je doorgegeven via servicedesk@edsn.nl.

Contactgegevens
Voor het wijzigen van contactpersonen in het contactpersonenregister (CPR) geldt een procedure die binnen de sector is afgesproken en vastgesteld. Bekijk de handleiding van het CPR op mijnEDSN.

Terug naar overig nieuws