skip to Main Content

Voor de Themarelease 2021 (TR2021) zijn de betrokken gremia nog druk bezig met het opleveren van de laatste set berichtdefinities en servicebeschrijvingen. De eerste set van drie door de ALV NEDU vastgestelde berichtdefinities en bijbehorende servicebeschrijvingen kun je inmiddels vinden op mijnNEDU.



Voor de themarelease is de Request for Change (RFC) TR2021.1 vastgesteld waardoor de Business Requirements Specifications (BRS) zijn geüpdatet naar versie 2.0. De komende weken zullen de laatste set berichtdefinities en servicebeschrijvingen aan de ALV NEDU van 11 november 2020 worden aangeboden. Bij de aanbieding zullen ook de netbeheerders de door hen gewenste aangepaste planning aanleveren. Naar alle waarschijnlijkheid wordt daardoor de datum voor go live met enkele maanden uitgesteld.

Uitvraag naar projectmanagers
Na 11 november zullen we alle marktpartijen vragen een projectmanager op te geven voor de TR2021. We sturen de ALV NEDU-leden en de ons bekende contactpersonen onder niet-leden een online uitvraag. Ook TenneT zal een uitvraag doen specifiek onder meet- en programmaverantwoordelijken die geen NEDU-lid zijn.

Terug naar overig nieuws