skip to Main Content

In de afgelopen periode zijn 4 Requests for Change (RFC’s) vastgesteld voor de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 van het programma Allocatie 2.0. Als gevolg daarvan zijn inmiddels ook de bijbehorende documenten aangepast, zoals de Business Requirements Specifications, berichtdefinities en servicebeschrijvingen. Je vindt ze op mijnNEDU. Op MyTenneT staan de aangepaste WSDL-bestanden en de technical guide voor XSD-bestanden.In de afgelopen periode zijn de volgende 4 RFC’s vastgesteld:

 • RFC249.4 ‘Tijdigheid maandelijks bericht tijdseries ELK’
 • RFC249.5 ‘Toevoegen Use-cases LNB-E’
 • RFC249.6 ‘MarketRole in BD VolumeSeriesNotification’
 • RFC TR2021.5 ‘Technische validaties Allocatie 2.0 berichtenverkeer’

Berichtdefinities en servicebeschrijvingen op mijnNEDU
Vanwege de RFC’s heeft de Stuurgroep Releases (SR NEDU) met het mandaat van de ALV NEDU en de Sectorstuurgroep (SSG) de berichtdefinities tijdens het zomerreces op 23 juli goedgekeurd. Ook de servicebeschrijvingen zijn gepasseerd. De gewijzigde berichtdefinities en servicebeschrijvingen vind je op mijnNEDU (via ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, ‘2. Berichtdefinities & Business Services’, ‘Alle documenten’).

Gewijzigde documenten per 22 juli 2021

Business Requirement Specification (BRS):

 1. BRS Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV v4.0

Berichtdefinities:

 1. VolumeSeriesNotification_2p0.xsd
 2. MeasurementSeriesAcknowledgement_3p1
 3. VolumeInstallationSeriesAcknowledgement_1p1
 4. VolumeSeriesAcknowledgement_1p1
 5. MeasurementSeriesRevisionResponse_1p1
 6. AllocationVolumeRevisionResponse_1p1

Servicebeschrijvingen:

 1. Business Service Uitwisselen meetgegevens tijdseries v5.0
 2. Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes installatie v3.0
 3. Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden v3.0
 4. Business Service Uitwisselen herzieningsverzoeken v3.0

WSDL-bestanden en technical guide op MyTenneT
Door de RFC249.5 en RFC249.6 en de gewijzigde berichtdefinities (XSD’s) zijn er ook aan TenneT-zijde nieuwe versies van de WSDL-bestanden en technical guide voor XSD’s opgeleverd. Deze zijn te downloaden via MyTenneT (via ‘IT connections’, ‘MMC Hub’, ‘Documentation’).

Vanaf 2 september op MMC Hub en TQF
De nieuwe WSDL-bestanden worden actief gemaakt op de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub en de TQF-omgeving van TenneT. Dit gebeurt op 2 september einde dag. Vanaf dat moment kun je dus alleen met de nieuwe versies testen.

Gewijzigde WSDL-bestanden en technical guide

Document Nieuwe versie
Measurement_allocation Technical guide 1.2
AllocationVolumeRevision-wsdl 2
MeasurementSeriesRevision-wsdl 2
MeasurementSeries-wsdl 2
mmchub-AllocationVolumeRevision-wsdl 2
mmchub-MeasurementSeriesRevision-wsdl 2
mmchub-MeasurementSeries-wsdl 2
mmchub-VolumeInstallationSeries-wsdl 2
mmchub-VolumeSeries-wsdl 2
VolumeInstallationSeries-wsdl 2
VolumeSeries-wsdl 2

 

Terug naar overig nieuws