skip to Main Content

Bekijk de belangrijkste FAQ over de VR2017.

Over IC201
Vraag: Heeft IC201 alleen betrekking op kleinverbruik of ook op grootverbruik? De verwachting was dat de nieuwe fysieke capaciteit ook van toepassing zou zijn op grootverbruikaansluitingen met Artikel 1 (A1).

Antwoord: IC201 bestaat uit 2 gedeelten:

  1. Implementatie fysieke capaciteit 1 * 10 ampère
  2. Implementatie capaciteitstariefcode

Het 1e gedeelte heeft betrekking op zowel grootverbruik (GV, inclusief A1) als kleinverbruik (KV), omdat dit een uitbreiding is van een domein in het stamdatabericht.

Het kan voorkomen dat een A1-aansluiting met 1 * 10 ampère is afgezekerd. Maar het 2e gedeelte gaat alleen om KV, want alleen bij KV kennen we capaciteitstariefcodes. Bij GV (dit geldt ook voor A1) blijft dit veld in het stambericht leeg.

Terug naar overig nieuws