skip to Main Content

In de Sectorrelease 2017 (SR2017) is het issue ‘Meerdere leveranciers op 1 aansluiting’ het belangrijkste in scope. Bij de totstandkoming van het issue is er politieke onzekerheid. Bij NEDU zijn we hoe dan ook helemaal volgens planning met de ingangsdocumentatie en het codewijzigingstraject.

In de ALV NEDU van 18 januari bieden we alle Marktprocesmodellen (MPM’s) en Detailprocesmodellen (DPM’s) van dit issue ter vaststelling aan. Dit betekent dat na de 18e alle ingangsdocumentatie van dit issue voor de bouw centraal en decentraal gereed is. Op T1 bieden we vervolgens naast het Projectinitiatiedocument (PID) van de SR2017 ook de berichtdefinities en servicebeschrijvingen aan.

Terug naar overig nieuws