skip to Main Content

De Sectorrelease 2020 (SR2020) nadert de testfase. Een belangrijk moment. Voor het eerst bieden we de nieuw gebouwde functionaliteiten in de centrale systemen aan. De marktpartijen kunnen de decentrale aanpassingen testen en zich in de testperiode kwalificeren. Test & Transitiemanager Jorik van Vilsteren legt uit wat je van het testen kunt verwachten en wat hij van jou verwacht.

 

De centraal gestuurde testen beginnen op 14 september met de Kopgroep. ‘Een groep frontrunners, waarin gelukkig alle marktrollen zijn vertegenwoordigd, doorlopen een aantal testscenario’s’, zegt Jorik. ‘Met progressie- en regressietesten kijken we op gecontroleerde wijze waar de groep tegenaan loopt. Zo kunnen we mitigerende maatregelen nemen, voordat de rest van de markt begint met de Gebruikersacceptatietest.’

GAT vanaf 28 september
De Gebruikersacceptatietest (GAT) start 2 weken later, op 28 september. ‘Net als bij de Kopgroeptesten zorgt het projectteam voor de aansturing, monitoring van de voortgang en rapportage aan de Stuurgroep Releases NEDU, de SR NEDU. De development-afdeling van EDSN is nauw betrokken. Komen er issues naar voren bij het testen, dan staat een team klaar om ze op te pakken en af te handelen.’

Goed voorbereiden
Hoewel de GAT in september start, moeten marktpartijen zich al eerder voorbereiden, benadrukt Jorik. ‘Belangrijk is dat je weet dat je toegang kunt krijgen tot de testomgeving. Op 22 augustus gaat die open. Met elke marktpartij die meedoet aan de GAT, moet overeengekomen worden welke testscenario’s worden doorlopen, zodat we de voortgang centraal kunnen monitoren. Om de testscenario’s succesvol te doorlopen heb je verder testdata nodig. Als marktpartij moet je een fictieve dataset gereedmaken voor aanvang van de GAT. Hier is een bijzondere rol weggelegd voor regionale netbeheerders. Zij moeten van tevoren fictieve data in de testomgeving zetten.’

Betrokken bij je testgroep
Voor de GAT ben je als marktpartij ondergebracht in een van de 7 testgroepen. ‘Tijdens het testen komt het erop aan dat je alert en betrokken bent en in goede afstemming met je groepsleden en de centrale testorganisatie de tests doorloopt.’

Kwalificatie belangrijk
De GAT-periode is niet alleen bedoeld voor gebruikersacceptatietesten, maar ook voor vrije testen en kwalificatie. ‘Om vanaf de livegang op 21 november gebruik te kunnen maken van de nieuw gebouwde functionaliteiten, moet je je kwalificeren. Dit doe je door aan te tonen dat je een aantal testscenario’s succesvol hebt doorlopen.’

Voorlopige GAT-indeling
De voorlichting op dinsdag 30 juni gaat zowel in op het testen als het verdere verloop van de SR2020. Zo wordt de voorlopige indeling van de GAT-groepen bekendgemaakt. Na de voorlichting stellen we de presentatie beschikbaar. Heb je komende tijd vragen over het testen, stel ze via projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws