skip to Main Content

De bouw van de centrale systemen vordert. Sinds 1 juni kunnen meet-, programmaverantwoordelijken en facilitair netbeheerders (van gesloten distributiesystemen) connectietesten uitvoeren met de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub van TenneT. Dit is de aanloop van het verplichte kwalificatieproces. Meld je nu aan voor de connectietesten: allocatie2@tennet.eu.Connectie- en semantische testen vormen de verplichte prekwalificatie
De nieuwe XML-berichten wisselen marktpartijen uit via de MMC Hub van TenneT. Je mag alleen nog deze berichten gebruiken na de livegang van de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 van het programma Allocatie 2.0. Hiervoor doorloop je een aantal testen: de connectietesten (sinds 1 juni) en de semantische testen, beide bij TenneT. Deze testen vormen de verplichte prekwalificatie om vervolgens te mogen starten met de Gebruikersacceptatietest (GAT). Dit doe je in de kwalificatie-omgeving van TenneT.

Een deel van de berichten (Measurements time series; Stand en volume) kunnen semantisch vanaf 1 oktober 2021 worden getest. De berichten (Volume installatie; Herzieningsverzoeken) zullen naar verwachting tussen 1 en 15 november 2021 beschikbaar komen in de TQF (Test and Qualification Facility). We houden je op de hoogte van de planning. Je hebt uiterlijk tot 14 december om de prekwalificatie te doorlopen.

GAT en verplichte kwalificatie, ook voor C-ARM
Als je de connectie- en semantische testen hebt doorlopen en een prekwalificatie hebt, mag je in januari 2022 starten met de GAT. Aan het einde van je eigen GAT-week volgt het verplichte kwalificatieproces in de kwalificatie-omgeving voor de MMC Hub. Doe je geen kwalificatie, dan kun je in de toekomst geen berichten meer uitwisselen met TenneT. In de voorlichting op 14 september gaan we verder in op het testen, de kwalificatie en de livegang.

Voor het centrale systeem van het programma Centralisatie Allocatie Reconciliatie en Meetdata (C-ARM) geldt geen prekwalificatie. Je doorloopt wel de GAT voor de verplichte kwalificatie.

Neem spoedig contact op met TenneT
Geef je contactgegevens door aan TenneT om te kunnen testen: allocatie2@tennet.eu. Vervolgens stemt TenneT de planning van de connectie- en semantische testen met jou af. Bekijk ook de handleiding voor het testen en kwalificeren op mijnNEDU (onder ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, map ‘Testen’, in de submap ‘Testen MMC-hub (english)’).

Terug naar overig nieuws