skip to Main Content

Op 1 juli 2020 was het zogeheten T1-moment van de Themarelease 2021 (TR2021). De ALV stelde het Projectinitiatiedocument (PID), het Master Testplan, de Markt- en Subprocessen NEDU – Retailprocessen (MSP-R) en de Business Requirements Specifications (BRS) vast. De berichtdefinities en servicebeschrijvingen volgen later.

 

De TR2021 is complex en duurt langer dan gebruikelijke sectorreleases. Vanwege de extra doorlooptijd is het onmogelijk om nu al een gedetailleerd GAT-plan (voor de Gebruikersacceptatietest in september 2021) of en een gedetailleerd transitieplan (voor november 2021) op te leveren.

Berichtdefinities en servicebeschrijvingen
Tijdens het zomerreces van de ALV NEDU ging de Werkgroep Meetdata GV door met de berichtdefinities en servicebeschrijvingen die behoren tot de issues en BRS. De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) kreeg het mandaat ze goed te keuren. Op 21 augustus keurde de SR NEDU de eerste berichtdefinitie goed, dit in combinatie met de bijbehorende servicebeschrijving. Het gaat om de berichtdefinitie ‘MeasurementSerie’ en de servicebeschrijving ‘Uitwisselen meetgegevens Tijdserie’. Dit is de eerste is een reeks van 8 berichtdefinities. De werkgroep geeft hiervoor binnenkort een vernieuwde planning af. Overigens wordt op de BRS, die op 1 juli is vastgesteld, nog een Request for Change (RFC) voorzien.

Transitie, communicatie en market readiness
Op 30 september 2020 (het T1’-moment) staan een generiek transitieplan en het communicatie- en marketreadinessplan van deze release gepland om aan de ALV NEDU aan te bieden. In het voorjaar van 2021 kan de ALV NEDU alle transitieproducten en het GAT-plan vaststellen. Dit is 9 maanden voor de go live, precies de termijn zoals die bij andere sectorreleases gold.

De vastgesteld berichtdefinitie, servicebeschrijving en een begeleidend schrijven vind je op mijnNEDU.

Terug naar overig nieuws