skip to Main Content

De implementatie van de Themarelease 2021 (TR2021) is gestart. Binnenkort kunnen alle marktrollen in scope een uitvraag voor een project- en testmanager verwachten. Met de start van de implementatie is ook duidelijk dat de livegang is verplaatst.Op de ALV NEDU van 11 november zijn alle berichtdefinities en servicebeschrijvingen van de TR2021 vastgesteld. Dit betekent dat we kunnen starten met de implementatie. Via SurveyMonkey zullen we alle NEDU-leden van marktrollen in scope benaderen om een projectmanager en desgewenst een testmanager op te geven voor de TR2021.

Geen NEDU-lid?
Ben je als programma- of meetverantwoordelijke geen lid van NEDU? Dan word je voor het opgeven van een project- en testmanager in eerste instantie benaderd door TenneT. Wie geen NEDU-lid is maar wel alle communicatie wil ontvangen, kan dit verzoek mailen naar projecten@nedu.nl. Vermeld voor de zekerheid je naam, organisatienaam en het e-mailadres waarop je de informatie wilt ontvangen.

Go live naar 2022
Met de start van de implementatie van de themarelease is ook duidelijk dat door de verlate oplevering de livegang is verplaatst van 20 november 2021 naar 19 maart 2022. Binnenkort zullen we een herplanning van de activiteiten plaatsen op mijnNEDU.

Voorlichting in 2021
De eerste voorlichting van de themarelease is in Q1 van 2021. Om je uit te nodigen hebben wij wel een projectmanager of andere contactpersoon nodig. Meld je daarom via projecten@nedu.nl als je geen lid bent van NEDU en de voorlichting wilt bijwonen.

Terug naar overig nieuws