skip to Main Content

Op dinsdag 1 juni gaat issue IC243 ‘Publiceren calorische waarden’ live. Vanaf dan is het voor alle marktpartijen en klanten mogelijk de calorische waarden van het gas in te zien.Klanten betalen niet voor de hoeveelheid gas die ze gebruiken maar voor de energie die in het gas zit. De hoeveelheid energie wordt bepaald door de calorische waarde van het gas. Aangezien de calorische waarde per netgebied en per periode verschillend is, wordt er voor de bepaling van de af te rekenen hoeveelheid energie een calorische correctie toegepast op basis van de calorische waarde van het gas.

Calorisch gecorrigeerd verbruik
Er is sprake van een calorische waarde per netgebied. Die wordt gebruikt om het calorische gecorrigeerde verbruik per aansluiting te berekenen. Marktpartijen wisselen dit calorische gecorrigeerde verbruik uit ten behoeve van verschillende processen, bijvoorbeeld voor de facturatie.

Via GTS en regionale netbeheerders
Gasunie Transport Services (GTS) bepaalt als landelijke netbeheerder de calorische waarde van het gas dat het netgebied van een regionale netbeheerder instroomt. Op basis van de input van GTS bepalen de regionale netbeheerders op hun beurt per netgebied 3 typen gegevens (zie hieronder). Daarmee kunnen marktpartijen het calorisch gecorrigeerde verbruik berekenen. Ze gebruiken hiervoor de rekenregels uit de Informatiecode. De regionale netbeheerders stellen de gegevens van een maand beschikbaar aan de marktpartijen en de aangeslotenen. Dat doen ze uiterlijk op de 7e werkdag van de daaropvolgende maand.

3 typen gegevens
Met de implementatie van issue IC243 krijgen marktpartijen beschikking over 3 typen gegevens:

  1. De gewogen gemiddelde calorische uurwaarden per netgebied die bij de allocatie wordt gehanteerd – deze factor wordt gebruikt in de verbruiksbepaling voor grootverbruikaansluitingen met afnamecategorie GXX en GGV.
  2. De maandgemiddelde calorische omrekenfactor per netgebied – deze factor wordt gebruikt in de verbruiksbepaling voor alle kleinverbruikaansluitingen en grootverbruikaansluitingen met profielcategorie G2C. Leveranciers kunnen deze informatie al terugvinden in het zogeheten Calgos-boek.
  3. De temperatuur gecorrigeerde profielfracties per profielcategorie – deze fracties worden gebruikt om de gewogen calorische factor voor profielaansluitingen (profielcategorie G1A, G2A en G2C) te bepalen voor een verbruiksperiode die niet gelijk is aan een kalendermaand. Ook worden ze gehanteerd in de profielallocatie en in de reconciliatie van de regionale netbeheerder.

De historische gegevens van de afgelopen 2 jaar zijn beschikbaar.

Beschikbaar via API en website
Zoals eerder gecommuniceerd zijn de testen afgerond en zullen vanaf 1 juni bovengenoemde typen gegevens op 2 manieren publiekelijk beschikbaar worden gesteld:

  1. Via een API – de gegevens kun je geautomatiseerd opvragen via een interface die publiekelijk beschikbaar gesteld is, maar primair bedoeld is voor marktpartijen. De berichtspecificaties zijn beschikbaar via mijnNEDU, onder ‘Overige Releases’, in de map ‘IC243 Publiceren calorische waarden’.
  2. Via de website https://mijnenergiedata.nl/calorische-gaswaarden/ – de gegevens zijn publiekelijk toegankelijke op deze website vanaf 1 juni. De website is vooral bedoeld voor aangeslotenen, maar is uiteraard ook beschikbaar voor marktpartijen. De gegevens kunnen opgevraagd worden door de postcode en het huisnummer of de EAN-code van de aansluiting in te vullen.

Calgos-boek
Mogelijk komt na implementatie van de API het huidige Calgos-boek op termijn te vervallen. Over het moment van eventuele uitfasering van het Calgos-boek moet nog een besluit worden genomen. Voorlopig zal het huidige Calgos-boek dus blijven bestaan.

Vragen?
Heb je vragen over dit issue? Stuur dan een e-mail naar projecten@nedu.nl.

Terug naar overig nieuws