skip to Main Content

Bij de Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4) fase 2 ondervonden we problemen om marktpartijen te laten migreren van het AS2- naar het AS4-protocol. Onderzoek wijst uit dat een bepaald contenttype een van de oorzaken is.Onderzoek naar oorzaak probleem
Sinds februari dit jaar hebben we een pas op de plaats gemaakt met de themarelease. Dat geeft ruimte om te onderzoeken waarom de overgang van AS2 naar AS4 niet goed verloopt. Vóór de pas op de plaats dachten we dat dit komt door de verschillen tussen het ENTSO-G AS4-profiel versie 3.0 en 3.5.

Verschil in contenttype
Uit de analyse van de verschillende versies van de ENTSO-G Q&A blijkt dat versie 3.0 en 3.5 maar op 1 punt verschillen. Dat verschil zit in het contenttype. Het contenttype gaat over hoe een bericht als het ware wordt ingepakt ter beveiliging.

Uitgangspunt was contenttype Gzip
Bij de bouw van de centrale hub Nexus in 2017 is een Q&A voor AS4 van de Europese organisatie ENTSO-G geraadpleegd. Dit werd gedaan om te zien welk contenttype moest worden gebruikt. Zowel contenttype Gzip als Octet-stream leek mogelijk. Omdat de landelijke netbeheerder gas Gzip gebruikte voor gas, is bij de bouw van de hub uitgegaan van dit contenttype.

Overgang naar contenttype Octet-stream
ENTSO-G heeft in 2016 haar Q&A voor AS4 geüpdatet. Vanaf dat moment is alleen contenttype Octet-stream nog toegestaan. Voor zowel ENTSO-G AS4-profiel versie 3.0 als voor versie 3.5 betekent dit dat de hub over moet van contenttype Gzip naar contenttype Octet-stream. Spijtig genoeg geldt hetzelfde voor jou als marktpartij. Gebruik je voor het AS4-berichtenverkeer via de hub contenttype Gzip? Dan zul je met andere marktpartijen gecontroleerd over moeten naar Octet-stream. Vóór de overgang zul je in de gelegenheid gesteld worden de juiste werking te testen. De overgang wordt begeleid door het projectteam van NEDU en EDSN met ondersteuning van de system integrator.

Vaststellen Request for Change
Vanwege de verplichte overgang naar Octet-stream is NEDU bezig met een nieuwe Request for Change (RFC) voor het issue TC034. Op de ALV NEDU van 3 juli 2019 moet deze RFC worden vastgesteld.

Meer informatie
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dat weer via de nieuwsbrief weten. Heb je inhoudelijke vragen? Stuur ze dan naar projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws