skip to Main Content

Nederland kent twee landelijke netbeheerders. TenneT beheert het landelijke hoogspanningsnet, Gasunie Transport Services het landelijke gastransportnetwerk.

TenneT verbindt als beheerder alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net met elkaar en bewaakt de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.

Op het landelijke gastransportnetwerk van Gasunie Transport Services zijn alle regionale gasnetten aangesloten. Deze regionale gastransportnetten (ook wel distributienetten genoemd) worden beheerd door de regionale netbeheerders.