skip to Main Content

Een programmaverantwoordelijke, is een marktpartij die energie inkoopt op de groothandelsmarkt namens energieleveranciers.

De programmaverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit en aardgas op het Nederlandse energienetwerk.

In een aantal gevallen zijn programmaverantwoordelijken onderdeel van het energiebedrijf waarvoor de energie wordt ingekocht, maar er bestaan ook op zichzelf staande programmaverantwoordelijken waar energieleveranciers hun stroom en gas kunnen inkopen.