skip to Main Content

De regionale netbeheerders zijn verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van gas- en elektriciteitsnetwerken in een bepaald deel van het land.

Tot de taken van de regionale netbeheerder behoort ook het transporteren van elektriciteit en/of gas aan de consument. Daarbij geldt voor elektriciteit een aansluitingsplicht voor alle percelen in de regio (voor gas geldt deze verplichting niet). Verder dient de regionale netbeheerder het netwerk vrij toegankelijk te maken voor alle energieleveranciers.