skip to Main Content

Op 24 maart 2018 is de livegang van de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018) gepland. Daarvóór moet de centrale klantsleuteladministratie (KSA) gevuld zijn met klantsleutels. Leveranciers met kleinverbruikaansluitingen moeten uiterlijk 21 maart hun KSA_bestand (met klantsleutels) aanleveren.

Lever je bestand op tijd aan
Tijdens de afgelopen Gebruikersacceptatietest (GAT) heb je als leverancier de mogelijkheid gehad om het aanleveren van KSA_bestanden te testen via de SFTP-server. Het is nu zaak om het Productie KSA_Bestand met klantsleutels aan te leveren. Dit kan tot woensdag 21 maart 2018, 18.00 uur.

Lever je bestand correct aan
Het is ook belangrijk dat je het Productie KSA_Bestand correct aanlevert. Een paar aandachtspunten:

  • Verzeker je dat je connectie kunt maken met de Productie SFTP-server van EDSN om het Productie KSA_Bestand te plaatsen.
  • Zorg ervoor dat de bestandsnaam correct is. Zet geen spaties in het bestand.
  • Noteer de juiste EAN-code van je organisatie in de bestandsnaam.
  • Zorg ervoor dat de opmaak van het bestand correct is. Controleer de specificaties, bijvoorbeeld over de notatie van komma’s.
  • Vermeld in het bestand de actuele leverancier zoals die geregistreerd staat op de aansluiting.
  • Neem geen aansluitingen zonder leverancier op in het bestand.

Lees de gebruikershandleiding
Foutief aangeleverde of foutieve bestanden kunnen niet ingelezen worden. Dit betekent dat je zelf via de WebGUI of de nieuwe webservice CreateCKrequest de klantsleutel moet toevoegen ná de go live van de (SR2017/VR2018). Maak daarom gebruik van de gebruikershandleiding bij het aanleveren van het KSA_bestand. De gebruikershandleiding staat op mijnNEDU. Heb je vragen, stuur dan een bericht naar transitie@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws