skip to Main Content

De Sectorrelease 2020 (SR2020) is een grote release met impact op alle marktrollen. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden. Zeker nu de SR2020 de cruciale laatste fase ingaat. Na het zomerreces gaan de Gebruikersacceptatietesten (GAT) van start. Daarop volgen meteen de kwalificatie, transitie en go live. Laat je volledig informeren en meld je aan voor de online voorlichting van 30 juni.Planning
Alle marktpartijen worden uitgenodigd voor de GAT. Binnenkort maken we de testgroepen bekend. Binnen je testgroep werk je samen met andere marktpartijen. Als voorbereidend werk vragen wij jullie om per groepje een anonieme dataset aan te maken. Op de voorlichting zal dit worden toegelicht. Direct na de GAT kun je je kwalificeren voor de issues in scope:

  • IC218 ‘Stoppen uitwisseling verblijfsfunctie en complexbepaling’
  • IC223 ‘Correctie onterecht klantproces GV’
  • IC224 ‘Verplichting aansluitcapaciteit GV in AR’
  • IC237 ‘Overleg bij meetfouten grootverbruik’
  • IC241 ‘Standaard jaarvolume invoeding en afname (SJI/SJA)’

En voor programmaverantwoordelijken die dit nog niet hebben gedaan:

  • IC246 ‘Stamgegevens BRP na GAIN’

Op 21 november is de go live. Als marktpartij kun je ervoor kiezen om de transitie van de centrale systemen te volgen via het transitiedraaiboek en gelijktijdig de deployment te doorlopen.

Onderwerpen voorlichting
In de online voorlichting geven we uitleg over de Kopgroeptest, GAT, de transitie en de go live. Ook gaan we in op de 11 nieuwe servicebeschrijvingen en de geüpdatete ‘Markt- en Subprocessen NEDU – Retailprocessen (MSP-R)’ die vastgesteld is door de ALV NEDU van 28 mei 2020. Waarom zijn er nieuwe servicebeschrijvingen en welke impact hebben ze voor jou als marktpartij? Tijdens de voorlichting zijn specialisten aanwezig om vragen aan te stellen.

Praktische informatie
De online voorlichting is gepland op dinsdag 30 juni van 10.00 uur tot 11.30 uur. We organiseren deze voorlichting met behulp van Microsoft Teams.

Aanmelden

  • Wil je deelnemen aan de voorlichtingsessie? De bij ons bekende projectmanagers hebben een uitnodiging per e-mail ontvangen. Zij accepteren deze uitnodiging.
  • Heb je geen uitnodiging ontvangen maar ben je wel geïnteresseerd in de voorlichting? Meld je aan door een bericht te sturen naar projecten@nedu.nl.

Programma en instructie
Heb je de uitnodiging geaccepteerd of je apart aangemeld? Dan ontvang je een bevestigingsmail. Daarin vind je op hoofdlijnen het programma van de voorlichting. Ook lees je hoe je online participeert. Deelnemers staan op mute. Als je een vraag hebt, dan stel je die schriftelijk in de vergaderchat. De moderator zal dan inbreken om de vraag te beantwoorden.

Let op: geen bevestiging ontvangen?
Heb je deze uitnodiging geaccepteerd maar mis je onze bevestigingsmail? Stuur dan alsnog een bericht via projecten@nedu.nl.

Terug naar overig nieuws