skip to Main Content

Op deze pagina vindt u de nu geldende Informatiecode. Deze is bijgewerkt met de codewijzigingsvoorstellen die bij ACM zijn ingediend en nog in procedure zijn. Ook kunnen er wijzigingsbesluiten in staan die nog niet in werking zijn getreden.

 

 

Voortgang voorstellen voor codewijzigingen
Wilt u meer weten over de voorstellen voor codewijzigingen van NEDU (en Netbeheer Nederland gezamenlijk)? Bekijk hieronder de voortgang.

Allocatiemeetdataketen kleinverbruik (iSMA)

  • 13 maart 2017 – Indiening voorstel allocatiemeetdataketen kleinverbruik
  • 23 mei 2017 – Wijzigingsopdracht
  • 5 juli 2017 – Reactie op wijzigingsopdracht

Tranche 2 programma Allocatie 2.0

  • 26 oktober 2021 – Indiening voorstel Technische gegevens gasaansluiting voor de MV, Uitbreiding meetcorrectierapport en SJI/SJA 2.0
  • 26 oktober 2021 – Indiening voorstel Tussenoplossing profielallocatie

Toegang GDS-eigenaren tot het elektronische berichtenverkeer voor gas

  • 31 maart 2022 – Indiening voorstel Toegang GDS-eigenaren tot het elektronische berichtenverkeer voor gas

Aanvullend codewijzigingsvoorstel SJI/SJA 2.0

  • 31 maart 2022 – Indiening voorstel Aanvullend codewijzigingsvoorstel SJI/SJA 2.0