skip to Main Content

Op deze pagina vindt u de nu geldende Informatiecode. Deze is bijgewerkt met de codewijzigingsvoorstellen die bij ACM zijn ingediend en nog in procedure zijn. Ook kunnen er wijzigingsbesluiten in staan die nog niet in werking zijn getreden.

 

 

Voortgang voorstellen voor codewijzigingen
Wilt u meer weten over de voorstellen voor codewijzigingen van NEDU (en Netbeheer Nederland gezamenlijk)? Bekijk hieronder de voortgang. Via de links haalt u voor ieder dossier de bijbehorende stukken op.

Telemetrie E3

 • 15 oktober 2015 – Indiening voorstel Uitfaseren profielsegment E3
 • 7 april 2016 – Informatieverzoek ACM
 • 17 april 2016 – Reactie NBNL en NEDU
 • 20 juli 2016 – Tweede informatieverzoek ACM
 • 28 september 2016 –  Reactie NBNL en NEDU
 • 14 juni 2019 – Ter inzagelegging ontwerpbesluit E3
 • 25 juli 2019 – Zienswijze op ontwerpbesluit E3
 • 23 september 2019 – Publicatie besluit in Staatscourant
 • 11 november 2019 – brief NEDU aan ACM
 • 22 november 2019 – Besluit ACM tot gedeeltelijke inwerkingtreding per 1-1-2021
 • 1 januari 2020 – gedeeltelijke inwerkingtreding besluit
 • 1 januari 2021 – inwerkingtreding besluit

Allocatiemeetdataketen kleinverbruik (iSMA)

 • 13 maart 2017 – Indiening voorstel allocatiemeetdataketen kleinverbruik
 • 23 mei 2017 – Wijzigingsopdracht
 • 5 juli 2017 – Reactie op wijzigingsopdracht

Dataveiligheid

 • 29 mei 2017 – Indiening voorstel Dataveiligheid
 • 14 november 2017 – Wijzigingsopdracht ACM
 • 17 januari 2018 – Reactie op wijzigingsopdracht ACM onderdeel 1,2 en 4
 • 30 januari 2018 – Reactie op wijzigingsopdracht ACM onderdeel 3
 • 31 mei 2018 – Terinzagelegging ontwerpbesluit
 • 4 juli 2018 – Zienswijze NEDU
 • 11 juli 2018 – Zienswijze NBNL
 • 30 oktober 2018 – Publicatie besluit in Staatscourant
 • 31 oktober 2018 – Inwerkingtreding besluit
 • 10 december 2018 – Indiening pro-formaberoepschrift
 • 5 februari 2019 – Aanvullend beroepschrift
 • 4 april 2019 – Brief CBb uitstel verleend aan ACM
 • 10 mei 2019 – Brief CBb uitstel verleend aan ACM
 • 23 mei 2019 – verweerschrift ACM ontvangen
 • 14 januari 2020 – uitspraak CBb

Allocatie van de op regionale netten aangesloten distributiesystemen (gas)

 • 22 januari 2018 – Indiening voorstel allocatie GDS
 • 26 juli 2019 – Publicatie wijzigingsbesluit Staatscourant 
 • 1 december 2019 – Inwerkingtreding besluit

Netverliezen gas

 • 12 juli 2018 – Indiening voorstel netverliezen gas
 • 18 oktober 2018 – Informatieverzoek ACM
 • 12 november 2018 – Reactie NEDU
 • 6 maart 2019 – Terinzagelegging ontwerpbesluit
 • 10 april 2019 – Zienswijze
 • 27 juni 2019 – Publicatie wijzigingsbesluit Staatscourant
 • 5 juli 2019 –Rectificatie
 • 6 juli 2019 – gedeeltelijke inwerkingtreding besluit
 • 1 januari 2020 – inwerkingtreding besluit

Verspreiding gewijzigde afnamecategorie grootverbruik MV en LV

 • 17 december 2018 – Indiening voorstel verspreiding gewijzigde afnamecategorie grootverbruik naar MV en LV

Correctieprocessen

 • 20 december 2018 – Indiening voorstel correctieprocessen
 • 4 juli 2019 – Ontwerpbesluit correctieprocessen
 • 19 september 2019 – publicatie wijzigingsbesluit Staatscourant
 • 20 september 2019 – inwerkingtreding besluit

GXX Profiel 

 • 8 juli 2019 – Indiening voorstel GXX profiel
 • 30 september 2019 – publicatie wijzigingsbesluit Staatscourant
 • 1 oktober 2019 – inwerkingtreding besluit

Veegvoorstel

 • 21 oktober 2019 – Indiening Veegvoorstel

SR2020

 • 19 december 2019 – Indiening voorstel correctieprocessen GV
 • 19 december 2019 – Indiening voorstel verplichting aansluitcapaciteit GV in AR
 • 19 december 2019 – Indiening voorstel overleg bij meetfout grootverbruik elektriciteit
 • 19 december 2019 – Indiening voorstel gegevensverstrekking PV na GAIN
 • 6 januari 2020 – Indiening voorstel SJI/SJA