skip to Main Content

Op deze pagina vindt u de nu geldende Informatiecode. Deze is bijgewerkt met de codewijzigingsvoorstellen die bij ACM zijn ingediend en nog in procedure zijn. Ook kunnen er wijzigingsbesluiten in staan die nog niet in werking zijn getreden.

 

 

Voortgang voorstellen voor codewijzigingen
Wilt u meer weten over de voorstellen voor codewijzigingen van NEDU (en Netbeheer Nederland gezamenlijk)? Bekijk hieronder de voortgang. Via de links haalt u voor ieder dossier de bijbehorende stukken op.

Telemetrie E3

Allocatiemeetdataketen kleinverbruik (iSMA)

Dataveiligheid

Allocatie van de op regionale netten aangesloten distributiesystemen (gas)

Netverliezen gas

Verspreiding gewijzigde afnamecategorie grootverbruik MV en LV

Correctieprocessen

GXX Profiel 

  • 8 juli 2019 – Indiening voorstel GXX profiel
  • 30 september 2019 – publicatie wijzigingsbesluit Staatscourant
  • 1 oktober 2019 – inwerkingtreding besluit

Veegvoorstel

SR2020

  • 19 december 2019 – Indiening voorstel correctieprocessen GV
  • 19 december 2019 – Indiening voorstel verplichting aansluitcapaciteit GV in AR
  • 19 december 2019 – Indiening voorstel overleg bij meetfout grootverbruik elektriciteit
  • 19 december 2019 – Indiening voorstel gegevensverstrekking PV na GAIN
  • 6 januari 2020 – Indiening voorstel SJI/SJA