skip to Main Content

Op deze pagina vindt u de nu geldende Informatiecode. Deze is bijgewerkt met de codewijzigingsvoorstellen die bij ACM zijn ingediend en nog in procedure zijn. Ook kunnen er wijzigingsbesluiten in staan die nog niet in werking zijn getreden.

 

 

Voortgang voorstellen voor codewijzigingen
Wilt u meer weten over de voorstellen voor codewijzigingen van NEDU (en Netbeheer Nederland gezamenlijk)? Bekijk hieronder de voortgang. Via de links haalt u voor ieder dossier de bijbehorende stukken op.

Telemetrie E3

Allocatiemeetdataketen kleinverbruik (iSMA)

Dataveiligheid

Allocatie van de op regionale netten aangesloten distributiesystemen (gas)

Wijzigingen in verband implementatie GL EB (V. (EU) 2017/2195 inzake elektriciteitsbalancering)

Netverliezen gas

Verspreiding gewijzigde afnamecategorie grootverbruik MV en LV

Correctieprocessen

GXX Profiel