skip to Main Content

Op deze pagina vindt u informatie over het TF-signaal.

 

Per 1 april 2022 is NEDU opgehouden te bestaan. De activiteiten worden voortgezet door MFFBAS. Een beschrijving van de marktprocessen en de bijbehorende subprocessen vindt u voortaan op mijnMFFBAS.

Gebieden zonder (betrouwbaar) TF-signaal
De grootschalige aanbieding van slimme meters is bijna afgerond. Daardoor kan het zijn dat de schakeling van meters met TF-signaal in sommige gebieden niet meer (betrouwbaar of) mogelijk is. We willen de impact hiervan op de facturatie zo veel mogelijk beperken. Daarom zijn binnen NEDU afspraken gemaakt over de communicatie over deze gebieden. Een onderdeel van deze afspraken is de publicatie van onderstaand bestand, waarin op postcode 6-niveau wordt aangegeven in welke gebieden geen of geen betrouwbaar TF-signaal meer aanwezig is.