skip to Main Content

Wat houden het leveranciersmodel en de meet- en mutatieprocessen in? Hier vindt u de marktprocesmodellen (MPM’s) en detailprocesmodellen (DPM’s).

Leveranciersmodel

Mutatie- en meetprocessen

Dataveiligheid

Voor bescherming van klantgegevens heeft NEDU het Actieplan Dataveiligheid opgesteld. Het zorgt voor verandering van de klantprocessen. Zo is per 2018 de zogeheten centrale Klantsleuteladministratie (KSA) ingevoerd. Het zorgt ervoor dat marktpartijen bepaalde gegevens uit de centrale registers halen mét toestemming van de klant.

Gebieden zonder (betrouwbaar) TF-signaal

De grootschalige aanbieding van slimme meters is bijna afgerond. Daardoor kan het zijn dat de schakeling van meters met TF-signaal in sommige gebieden niet meer (betrouwbaar of) mogelijk is. We willen de impact hiervan op de facturatie zo veel mogelijk beperken. Daarom zijn binnen NEDU afspraken gemaakt over de communicatie over deze gebieden. Een onderdeel van deze afspraken is de publicatie van onderstaand bestand, waarin op postcode 6-niveau wordt aangegeven in welke gebieden geen of geen betrouwbaar TF-signaal meer aanwezig is.

 

Vragen?
Vragen over de marktafspraken en procesbeschrijvingen kunt u stellen via: secretariaat@nedu.nl.