skip to Main Content

In het afgelopen weekend van 29 en 30 mei is het eerste deel van issue IC277 geïmplementeerd. IC277 is onderdeel van de Najaarsrelease 2021 (NR2021) en maakt het mogelijk om meer dan 5 secundaire allocatiepunten per aansluiting te registreren. De invoering van het issue raakt alle marktrollen.In de sectorrelease van 2017 is issue IC176 ‘MLOEA’ geïmplementeerd. Hierdoor kunnen meerdere leveranciers op 1 aansluiting worden geregistreerd. Bij de implementatie van het issue is in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) en bij de gegevensuitwisseling als uitgangspunt genomen dat er nooit meer dan 5 secundaire allocatiepunten per aansluiting geregistreerd zullen worden. Dit leek destijds voldoende.

Vraag naar meer secundaire allocatiepunten
Intussen zijn er echter grootverbruikklanten (GV) die een verzoek bij hun netbeheerder doen om meer dan 5 secundaire allocatiepunten per aansluiting te kunnen registreren. Het gaat daarbij vooral om windparken. IC277 ‘MLOEA met meer dan 5 secundaire allocatiepunten’ dient geïmplementeerd te worden om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Eerste deel inmiddels live
De implementatie van IC277 vindt plaats in 2 delen. Het eerste deel is succesvol geïmplementeerd in het weekend van 29 en 30 mei. Daardoor is het vanaf nu mogelijk om in het C-AR voor GV-aansluitingen meer dan 5 secundaire allocatiepunten te registreren. Ook kun je switches indienen op deze secundaire allocatiepunten. Verder ontvangen alle betrokken marktpartijen stamgegevens van deze secundaire allocatiepunten.

Niet alle secundaire allocatiepunten meteen zichtbaar
Let op: in alle webservices op het C-AR (zoals het bericht met stamgegevens) en C-AR-extracten die betrekking hebben op het primaire allocatiepunt, zie je de EAN-codes van maximaal 5 gekoppelde secundaire allocatiepunten. In de WebGUI van het C-AR komt daarom een waarschuwing te staan. Je wordt geadviseerd te verifiëren of er meer dan de getoonde 5 secundaire allocatiepunten zijn, bijvoorbeeld door op postcode en huisnummer te zoeken. Vervolgens zijn in de WebGUI wel alle secundaire allocatiepunten zichtbaar. Ook in het EAN-codeboek kun je zo alle secundaire allocatiepunten vinden.

Tweede deel implementatie in november 2021
Tijdens de livegang van de NR2021 op 20 november 2021 zal het tweede en laatste deel van IC277 geïmplementeerd worden. Vanaf dan zie je in de WebGUI van het C-AR en in alle GV-berichten met betrekking tot het primaire allocatiepunt de EAN-codes van alle gekoppelde secundaire allocatiepunten, ook als het er meer dan 5 zijn.

Terug naar overig nieuws