skip to Main Content

Vanmiddag heeft de Stuurgroep Releases (SR NEDU) een go gegeven voor de start van de deployment van de Sector Release 2016. Dat betekent dat vanaf vanavond 20.00 uur de systemen dicht gaan. Zaterdag komt de SR NEDU om 17.00 uur bijeen en als voldaan is aan de exit-criteria zullen de systemen zaterdag 26 november om 18.00 uur weer open gaan.

Na een brede consultatie bij marktpartijen heeft de voorzitter van NEDU geconstateerd dat het proces om klanten van profielallocatie naar slimme meter-allocatie over te zetten, nog niet gebruikt kan worden. Alle partijen zullen tot en met 2 december GEEN TOEGANG hebben tot iSMA.

Netbeheerders hebben recent als aanvullende eis gesteld dat een directieverklaring dient te worden afgegeven, dat door de leverancier ondubbelzinnige toestemming aan de aangeslotene voor iSMA is gevraagd. De noodzaak van deze directieverklaring wordt door leveranciers betwist. Komende week zal hier een oplossing voor gezocht worden.

In de consultatie bleek bij de betrokken marktrollen de wens om enerzijds de door de ALV goedgekeurde functionaliteit voor iSMA live te brengen, maar anderzijds partijen tot en met 2 december 2016 GEEN toegang te geven tot iSMA, ongeacht een al dan niet getekende directieverklaring. Hiermee blijft er een level playing field bestaan. Dit uitstel geeft de betrokken marktrollen in NEDU-verband de tijd om tot een definitieve oplossing te komen voor de wijze waarop de ondubbelzinnige toestemming voor iSMA verkregen en aangetoond dient te worden.

Terug naar overig nieuws