skip to Main Content

Op vrijdag 2 december heeft een brede consultatie van marktpartijen plaatsgevonden. Hierbij is overeenstemming bereikt over de gewenste situatie om het proces om klanten van profielallocatie naar slimme meter-allocatie over te zetten nog niet te gebruiken. Vervolgstap is een overleg met ACM en AP dat op zeer korte termijn wordt ingepland.

Met meerderheid van stemmen is besloten dat, tot dit gesprek met ACM en AP heeft plaatsgevonden, het proces om klanten van profielallocatie naar slimme meter-allocatie over te zetten nog niet gebruikt kan worden. Deze week wordt een extra ALV NEDU ingepland om dit vast te stellen in de ALV NEDU.

Terug naar overig nieuws