skip to Main Content

In de vorige nieuwsbrief riepen we op om een eindsprint te maken met de Gebruikersacceptatietest (GAT) en de kwalificatie. Aan deze oproep is gehoor gegeven. We staan er 2 weken voor de ALV NEDU van de go live een stuk positiever voor.

Op de peildatum 1 november zijn de volgende percentages gemeten. In gewogen marktaandeel heeft gemiddeld 67% de GAT doorlopen en succesvol afgerond. In absoluut percentage is dat 50% tegenover 40% op 21 oktober. Het gemiddelde percentage van de marktrollen die de kwalificatie succesvol heeft doorlopen, is gestegen van 11% naar 43%.

Afronden binnen 1 week
Als deelnemende partij heb je nu nog 1 week om de puntjes op de i te zetten. Binnen deze tijd moet je de GAT-status op afgerond en akkoord zetten in Clixz en de kwalificatie afronden.

Terug naar overig nieuws