skip to Main Content

De berichten van Themarelease 2021 – Tranche 1 Allocatie 2.0 zijn beschreven in servicebeschrijvingen en in de XML Schema Definities (XSD’s). Om de XSD’s verder te verduidelijken zijn voorbeeldberichten uitgewerkt voor diverse scenario’s. Die kun je gebruiken ter ondersteuning van de implementatie van deze berichten.De voorbeeldberichten zijn gepubliceerd op mijnNEDU: ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, ‘2. Berichtdefinities & Business Services’, ‘Voorbeeldberichten’.

Vullen SOAP Header en een SOAP Body
Een Tranche 1-bericht heeft een SOAP Header en een SOAP Body. In de ‘TenneT Technical Guide – Measurements & Allocations Documents’ is beschreven hoe de SOAP Header gevuld dient te worden. In de ‘NEDU Ontwerpkeuzes’ kun je zien hoe de Business Document-header in de SOAP Body gevuld dient te worden.

Notitie header-attributen
Ter ondersteuning van de implementatie door de betrokken partijen is er een notitie opgesteld met voorbeelden welke header-attributen door de zender gevuld dienen te worden in de SOAP Header en SOAP Body om een Allocatie 2.0-bericht via de TenneT MMC Hub te laten routeren naar de betreffende ontvanger. Ga naar mijnNEDU: ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, ‘2. Berichtdefinities & Business Services’, ‘Voorbeeldberichten’. Hier vind je de ‘Notitie gebruik header attributen voor Allocatie 2.0’.

Terug naar overig nieuws