skip to Main Content

De gezamenlijke netbeheerders maken bekend geen klantgegevens meer centraal te verstrekken voor aanbod op maat. Het volledige bericht lees je hieronder.De gezamenlijke netbeheerders stoppen noodgedwongen met het centraal verstrekken van klantgegevens waarop leveranciers hun ‘aanbod op maat’ voor elektriciteits- en gascontracten baseren. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 14 januari 2020. Met die uitspraak vernietigde het CBb de bepalingen uit de Informatiecode elektriciteit en gas waarin voor de netbeheerders was vastgelegd dat zij op aanvraag relevante klantgegevens voor een ‘aanbod op maat’ verstrekten aan leveranciers.

> Lees het volledige bericht van Netbeheer Nederland.

Terug naar overig nieuws