skip to Main Content

Bij iedere sectorrelease wordt gebruikgemaakt van de kennis van de verschillende marktpartijen. Zij zijn daarvoor vertegenwoordigd in de Werkgroep Testen en de Klankbordgroep Transitie.

Wat doet de Werkgroep Testen?
De Werkgroep Testen levert input voor het bepalen van de teststrategie van de Sector Release 2016. Ook voert ze de Functionele Acceptatietest (FAT) of ‘kopgroeptest’ uit. Van februari tot en met september komt deze groep ongeveer iedere 2 weken bijeen voor overleg.

Wat doet de Klankbordgroep Transitie?
De Klankbordgroep Transitie levert input voor de transitieaanpak van de Sector Release 2016. Ze levert input voor onder meer de entry/exit-criteria, de procesafspraken en de draaiboeken voor de go live. Ook zij komen ongeveer 2-wekelijks bijeen.

Meld je aan als lid
NEDU werft graag nieuwe leden vanuit alle marktrollen voor deze onmisbare werkgroep en klankbordgroep. De meeste leden van de vorige sectorrelease zullen hier weer plaatsnemen. Maar we willen ook graag nieuwe leden toevoegen. Geïnteresseerd? Meld je aan via projecten@edsn.nl. Na aanmelding nemen we contact met je op.

Terug naar overig nieuws