skip to Main Content

Dit weekend kan de livegang van de Najaarsrelease 2021 (NR2021) IC263 van start gaan. De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) heeft vandaag geconstateerd dat aan alle entry-criteria is voldaan. De stuurgroep besluit daarom een Go te geven voor de livegang van IC263.In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 november om 00.00 uur zal de functionaliteit van IC263 ‘24 maanden dagstanden’ beschikbaar gesteld worden voor de marktpartijen. De centrale systemen blijven gedurende de korte implementatietijd beschikbaar voor alle marktpartijen.

IC263 ‘24 maanden dagstanden’
Het doel van IC263 is om dagstanden op te vragen voor een eindklant via Portaal CTS (Centrale Toegangsserver).
Opvragen van meetdata kan met 2 opties:

  • Eenmalige aanlevering (een synchroon antwoord op een verzoek om eenmalige aanlevering van meetdata)
  • Continue aanlevering (het dagelijks klaarzetten van meetdata na een verzoek om het starten van een continue aanlevering van meetdata)

De endpoints voor de SOAP-services en Rest API’s kun je vinden op mijnNEDU: ‘Release’, ‘NajaarsRelease2021’, ‘Testen en Transitie,’ ‘Transitie’.

Afronding NR2021
Na de livegang van IC263 zijn alle issues van NR2021 op productie in gebruik genomen. De komende periode zal in het teken staan van nazorg, evaluatie en de uiteindelijke project closure.

Namens NEDU en EDSN bedankt het Projectteam NR2021 jou voor de goede samenwerking!

Terug naar overig nieuws