skip to Main Content

De migratie naar AS4 met contenttype Octet-stream is gelukt. De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) heeft zaterdag 26 oktober om 17.00 uur een Go gegeven voor de livegang.Berichtenverkeer weer mogelijk
Vanaf zaterdag 8.00 uur zijn alle betrokken marktpartijen één voor één met succes gemigreerd naar AS4 ENTSO-G 3.5 met Octet-stream en GCM-encryptie. Om 18.00 uur gaat de hub live en is er is weer volledig berichtenverkeer mogelijk via de centrale hub Nexus. Dit geldt zowel voor partijen die op AS2 als op AS4 via de hub communiceren.

Het projectteam AS2-AS4 wil alle betrokkenen bedanken voor hun medewerking en inzet.

Migratie van AS2 naar AS4
Met de Themarelease AS2-AS4 gaan we ons vanaf nu concentreren op partijen die de overgang maken van het AS2- naar het AS4-protocol. Zij moeten vóór 1 maart 2020 over naar AS4. Daarna wordt AS2 in principe uitgefaseerd en is berichtenverkeer voor wholesale gas (offline allocatie en reconciliatie gas) via dit protocol niet meer mogelijk.

Terug naar overig nieuws