skip to Main Content

De SR NEDU gemandateerd door de ALV NEDU (PID NEDU SR2016 ALV NEDU 20160413-007.1.1 en Aanvulling acceptatiecriteria ALV NEDU 20160928-007.2.2) heeft vandaag om 13.00 uur geconstateerd dat aan alle entry-criteria is voldaan voor de SJV-aanpassing (standaardjaarverbruik). De SR NEDU besluit een go te geven voor de start van de deployment van de SJV-aanpassing van de Sectorrelease 2016 op basis van de vastgestelde go live van ALV NEDU van 18 november jl. en het gemandateerde go live-besluit door de SR NEDU op maandag 19 december. De sectorbreed afgesproken entry-criteria zijn behaald.

Dit betekent dat zondag 25 december om 2.00 uur in de ochtend er een freeze is op de systemen. Als de exit-criteria worden behaald, loopt de freeze in principe tot 23.00 uur. Daarvoor komt de SR NEDU bijeen om te besluiten of de exit-criteria zijn behaald.

Terug naar overig nieuws