skip to Main Content

De SR NEDU gemandateerd door de ALV NEDU (PID NEDU SR2016 ALV NEDU 20160413-007.1.1 en Aanvulling acceptatiecriteria ALV NEDU 20160928-007.2.2) heeft geconstateerd dat aan alle entry-criteria is voldaan en besluit een go te geven voor de start deployment van Sector Release 2016 op basis van de vastgestelde go live van ALV NEDU van 18 november j.l. en daarmee sectorbreed afgesproken entry-criteria*.

*=

  • SIT vrijgave advies
  • FAT vrijgave advies
  • GAT vrijgave advies
  • De software is geaccepteerd en er is sprake van een freeze op de software
  • In beheername vrijgave advies
  • Status marktpartijen naar aanleiding van de market readiness rapportage

Bij dit besluit van de SR NEDU hebben Tennet, de LV’s en de RNB’s verklaringen toegevoegd die niet gepubliceerd worden in de nieuwsbrief.

Voor u als marktpartij betekent dit dat vanaf vanavond 20.00 uur de systemen dicht gaan. Zaterdag komt de SR NEDU om 17.00 uur bijeen als voldaan is aan de exit-criteria zullen de systemen zaterdag 26 november om 18.00 uur weer open gaan.

Terug naar overig nieuws