skip to Main Content

Dit weekend kan de livegang van de Najaarsrelease 2021 (NR2021) van start gaan. De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) heeft vandaag geconstateerd dat aan alle entry-criteria is voldaan. De stuurgroep besluit daarom een Go te geven voor de start van de deployment.Planning tot zaterdag 15.00 uur
Bij de deployment gaat het om 1 centraal systeem: het Centraal Aansluitingenregister (C-AR).

  • De deployment van C-AR start zaterdag 20 november om 6.00 uur.
  • De SR NEDU heeft zaterdag om 15.00 uur een toetsingsmoment. Dan beslist de stuurgroep of er een Go is voor go live of dat het Fallbackplan in werking treedt.

Planning Go go live (happy flow)

  • Bij een Go voor de go live is het C-AR zaterdag om 18.00 uur weer beschikbaar.

Planning fallback (unhappy flow)

  • Wat als de SR NEDU geen Go geeft op zaterdag 15.00 uur? Dan voeren we het Fallbackplan uit.
  • De SR NEDU heeft dan in principe zondag 21 november 9.00 uur een nieuw toetsingsmoment. Het kan ook zijn dat er een eerder toetsingsmoment wordt gepland.
  • Is er een Go op zondagochtend? Dan zijn de systemen om 10.00 uur dezelfde dag beschikbaar.
  • Is er geen Go? Dan loopt de fallback door tot zondag 18.00 uur.
  • Op zondag om 17.00 uur is er een volgend toetsingsmoment van de SR NEDU. Bij een Go gaan de systemen zondag om 18.00 uur open. Zo niet, dan stellen we de livegang verder uit en komt de ALV NEDU op maandagochtend om 10.00 uur bijeen om tot een besluit te komen.

Het Fallbackplan en de verschillende scenario’s kun je vinden op op mijnNEDU: ‘Release’, ‘NajaarsRelease2021’, ‘Testen en Transitie,’ ‘Transitie’.

Wij wensen alle marktpartijen een voorspoedige deployment toe. Succes!

Terug naar overig nieuws