skip to Main Content

Dit weekend kan de livegang van de Sectorrelease 2020 (SR2020) van start gaan. De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) heeft vandaag geconstateerd dat aan alle entry-criteria is voldaan. De stuurgroep besluit daarom een Go te geven voor de start van de deployment.Planning tot zaterdag 16.00 uur
Bij de deployment gaat het om 2 centrale systemen: het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) en de Centralisatie Allocatie Reconciliatie en Meetdata (C-ARM).

  • De deployment van C-ARM start vrijdag 20 november 20.00 uur en loopt tot zaterdag 21 november 20.00 uur.
  • De deployment van het C-AR start zaterdag 20 november 4.00 uur en loopt eveneens tot zaterdag 21 november 20.00 uur.
  • De SR NEDU heeft zaterdag om 16.00 uur een toetsingsmoment. Dan beslist de stuurgroep of er een Go is voor go live of dat het Fallbackplan in werking treedt.

Planning Go go live (happy flow)

  • Bij een Go voor de go live, start zaterdag vanaf 16.00 uur de connectiviteit. Die duurt 4 uur.
  • Om 20.00 uur dezelfde dag zijn de systemen weer beschikbaar.

Planning fallback (unhappy flow)

  • Wat als de SR NEDU geen Go geeft op zaterdag 16.00 uur? Dan voeren we het Fallbackplan uit.
  • De SR NEDU heeft dan zondag 22 november 8.00 uur een nieuw toetsingsmoment.
  • Is er een Go op zondagochtend? Dan start om 8.00 uur de connectiviteit en zijn de systemen om 12.00 uur dezelfde dag beschikbaar.
  • Is er geen Go? Dan loopt de fallback door tot zondag 18.00 uur.
  • Op zondag om 18.00 uur is er een conference call door de SR NEDU. We beoordelen of alsnog aan de exitcriteria is voldaan. Bij een Go gaan de systemen zondag om 22.00 uur open. Zo niet, dan stellen we de livegang verder uit en komt de ALV NEDU op maandagochtend bijeen om tot een besluit te komen.

Het Fallbackplan en de verschillende scenario’s kun je vinden op mijnNEDU, onder Sectorrelease 2020 in de map Go Live & Transitie.

Wij wensen alle marktpartijen een voorspoedige deployment toe. Succes!

Terug naar overig nieuws